A vonatkozó egyházi dokumentumok szemlélete szerint a Szombathelyi Egyházmegyében évtizedek óta hatékony családpasztorációs tevékenység zajlik atyák és házaspárok együttműködésével.

A jelenlegi Egyházmegyei Családpasztorációs Bizottság 2018 óta dolgozik együtt Fekete Szabolcs családreferens vezetésével.

Fekete Szabolcs Benedek atya

2002-ben szenteltek pappá a Szombathelyen. Kezdő papként Szentgotthárdra kerültem, majd első önálló plébánosi helyem Csákánydoroszló lett. 2009 óta élek Szombathelyen, egyrészt a szombathely-szőllősi Plébánia lelkipásztora, másrészt a Püspöki Hivatal irodaigazgatójaként. 2018-tól püspök atya rám bízta a családpasztoráció koordinálását, valamint a bizottság újjáalakítását.

Dr. Varga Péter és Kéry Henriett

A  zalaegerszegi Szűz Mária Szeplőtelen Szíve Plébánia tagjai vagyunk. 2002-ben kötöttünk házasságot, három gyermekünk van. Péter a közigazgatásban vezető, valamint lelkipásztori munkatársként segíti plébániánkat, Hena pedig a plébánia irodájában dolgozik. Már évek óta közreműködünk a plébánia programjainak lebonyolításában. Elkötelezettek vagyunk a szentségi házasságkötés, a keresztény életforma és a keresztény értékek mentén való gyereknevelés mellett, ezért is szívügyünk a jegyesek kísérése, házasság erősítő programok szervezése. Már négy éve részesei vagyunk a jegyes felkészítésnek plébániánkon. Tagjai vagyunk a Schönstatt Családmozgalomnak, amelynek célja a házaspárok kapcsolatának megerősítése. Fontosnak tartjuk, hogy hitünket közösségben is megéljük, ezért az Olajfa családos közösség tagja családunk apraja-nagyja. Az Egyházmegye Családpasztorációs munkájába 2018 januárjában kapcsolódtunk be.

Busa Tamás és Eszter

Kőszegen élünk három gyermekünkkel. Tamás vízügyi területen dolgozik, Eszter a katolikus felnőttképzésben tevékenykedik. Az egyházmegye családpasztorációs munkájába 2002-ben kapcsolódtunk be friss házasként. Azóta szívügyünkként éljük meg a házaspárok, családok segítését – elsősorban abban, hogy Istenhez közelebb kerüljenek, egyre inkább Vele éljenek (éljünk). A kőszegi egyházközség életébe igyekszünk tevékenyen bekapcsolódni, van egy házasközösségünk, emellett részt veszünk a jegyesoktatásban, liturgikus szolgálatban, képviselőtestületi munkában… Közel áll hozzánk Schönstatt lelkisége, ebben az irányban is nyitottak vagyunk. Kedves szentünk Boldog Batthyányi-Strattmann László és családja, az ő példájuk és égi segítségük fontos tapasztalat az életünkben. A családpasztorációs bizottságban elsősorban a programok szervezésében, előkészítésében tevékenykedünk.

Császár Róbert és Császárné Cserkuti Mónika

1996-ban kötöttük össze életünket a házasság szentségében. Három gyermekünk van: Kristóf 1999-ben, Fanni 2002-ben és Boróka valamelyest később, 2015-ben született. Jelenleg szülőfalunkban, egy vendvidéki kis településen, Szakonyfaluban élünk. Családunk megélhetését apai részről az állattenyésztő üzemmérnöki végzettség ellenére most építőipari területen végzett szervező, irányító tevékenységgel; anyai részről pedig egy szakosított otthonban szociális és terápiás részlegvezetőként biztosítjuk. Gyermekeink a tanulóifjúság sokszínű palettájának különböző színeit képviselik egyetemista, gimnazista és óvodásként. Életünknek szerves része hitünk megélése, katolikus vallásunk gyakorlása. Mivel fontosnak tartjuk a családpasztoráció intézményét, ezért a Szombathelyi Egyházmegye 2018. évi családtáborában egy ártatlannak tűnő kérdésre válaszolva jeleztük, szívesen segítenénk egyházmegyénk ez irányú tevékenységét. Némi e-mail váltás, egyeztetés után, mire felocsúdtunk, azon kaptuk magunkat, hogy a Szombathelyi Egyházmegye Családpasztorációs Bizottságának tagjai vagyunk. Mindez természetesen nagy megtiszteltetés és egyben komoly kihívás is számunkra. A bizottságban munkacsoportunkkal együtt az új közösségek létrehozásának segítése a feladatunk.

Éger Csaba és Éger-Pünkösty Mária

Szombathelyen élünk két gyermekünkkel, Borókával és Ábellel. Családi és egyéni életünk középpontjában az Isten mélyebb megismerésének vágya áll. Ebben - a jelenlegi életszakaszunkban - legjobban az ignáci lelkiség és az aköré rendeződő közösségek segítenek bennünket.  Mindketten pszichológusok vagyunk, szakmai érdeklődésünk fókuszában elsősorban a családok, párok működése és dinamikája van. Az egyházmegyei családpasztorációs bizottsághoz 2018-ban csatlakoztunk. A "Krízisbe került családok segítése" munkacsoporttal arra törekszünk, hogy egyházmegyei szinten tudjuk segíteni azokat a családokat és párokat, akik a közös életükben elakadást tapasztalnak..

Pék Attila és Krisztina

2009-ben házasodtunk. Attila faipari mérnök, a Szombathelyi Egyházmegyének dolgozik. Kriszti angol és rajztanár egy szombathelyi általános iskolában. Szeretjük a munkánkat, de elsődleges hivatásunknak a családunkat tartjuk: 3 fiúnk van, így mindig nagy a zsivaj és mozgás nálunk. Örökbefogadó szülők vagyunk, falun élünk. Amikor tehetjük, szeretünk nagyokat kirándulni. A családpasztorációs bizottságban a családvédelemmel kapcsolatos feladatok tartoznak elsősorban hozzánk. Minden megkeresésnek örülünk.

Tóth Zoltán és Viktória

Szombathelyen élünk. 1997-ben házasodtunk össze, 8 gyermekünk van. A nagyobbak egyetemisták, van gimnazista, általános iskolás és óvodás gyermekünk is. A zene szeretete meghatározó a családunk életében. Viki gyógypedagógus-logopédus végzettségű, Zoli a katasztrófavédelemnél dolgozik. 2010 óta a szombathelyi Jézus Szíve plébániához tartozunk, ahol igyekszünk a plébánosunk segítségére lenni. Fontos számunkra a jegyeskurzus hiteles baráti házaspárok bevonásával. A plébániai 1házasközösség tagjai vagyunk, ahol a szentségimádás és beszélgetések által megerősödhetünk a hitünkben, kapcsolatainkban. Életünk és mindennapjaink meghatározó része, hogy 2000 nyarán csatlakoztunk a schönstatti katolikus családmozgalomhoz. A schönstatti értékek szilárd alapot adnak a házasságunknak és családunknak. Szívügyünk az értelmi fogyatékos emberekkel való foglalkozás, együttlét. A magyarországi Hit és Fény Közösség tagjaiként sérült barátainkkal rendszeresen találkozunk, és egy közösséget alkotunk. A családpasztorációs bizottságban 2018 óta dolgozunk, a Jegyesoktatást segítő- és annak utánkövetését koordináló munkacsoport felelősei vagyunk.

Gyöngyös Balázs atya

A Szombathelyi Egyházmegyében szolgálok papként 2009 óta. Kőszegen születtem 1982- ben, általános- és gimnáziumi tanulmányaim után két évig vendéglátóipari technikusnak tanultam. Eközben hallottam a szívemben Isten hívogató hangját. 2003-ban kértem felvételemet a Szombathelyi Egyházmegye papnövendékei közé. Szentelő püspököm, Dr. Veres András első állomáshelyemül Pákát jelölte ki, ahol 2009-től 2012-ig káplánként szolgáltam. Ezután a sárvári Szent László plébánia következett. 2014-től a Zala Megyei Büntetés-végrehajtás Intézet börtönlelkésze, emellett 2014 augusztusa és 2017 novembere között a Bagodi Plébánia kisegítő lelkésze, majd 2017. november óta a Nagykutasi Plébánia plébánosa is vagyok. 2014 óta a Házas Hétvége lelkiségi mozgalom tagjaként is szolgálom a házasságok és papságok megújulását szerte a Kárpát-medencében. Dr. Székely János megyéspüspök atya felkérése nyomán az egyházmegye családpasztorációjában segítek, főleg a zalai térséget illetően.

Hírlevél