2021.

november 10-12.
A „Boldogabb családokért” Családi Életre Nevelés (CSÉN)

A Szombathelyi Egyházmegye 60 pontos akkreditált ”BOLDOGABB CSALÁDOKÉRT”® Családi Életre Nevelés (CSÉN) alapképzést szervez

Az alapképzéssel a résztvevők betekintést kapnak a családi életre nevelés gyakorlatába. Részletesen megismerhetik a program által alkalmazott módszereket. Saját élmény alapján szereznek gyakorlati ismereteket az interakcióra, non-direktivitásra, a konstruktív- dráma- és élménypedagógiai módszerekre alapozó módszertani elemek (tanulásszervezési formák, foglalkozáselemek) alkalmazásában. A résztvevők a képzés során megismerhetik és megtapasztalják a program szemléletét, mely családbarát, diákközpontú, partnerségre, a nem formális tanulás elemeire épít. Majd a képzést követően az átadott tananyag, az elsajátított ismeretek, a megszerzett módszertani tapasztalatok segítségével felkészülten kezdhetik meg a CSÉN témák feldolgozását CSÉN órákkeretében, vagy más tantárgyba ágyazottan (pl. osztályfőnöki etika, életvitel, hittan, kiscsoportos, vagy szakköri foglalkozások) a családbarát szemlélet kialakítása, közösségépítés, személyiség- és kompetenciafejlesztés, családi életre nevelés céllal. Az alapképzés célja, hogy a köznevelésben dolgozó azon szakemberek szakmai kompetenciáit, gyakorlati ismereteit és eszköztárát fejlessze, akik nyitottak a tanulók családbarát szemléletű támogatására személyiségfejlődésük, felnőtté érésük, családalapításuk, élethivatásuk felvállalásának kérdésében.

A képzés a résztvevők záródolgozatával válik teljessé. A 60% vagy afelett teljesítők részére kiadható tanúsítvány tartalmazza a „BOLDOGABB CSALÁDOKÉRT”® Családi Életre Nevelés program metodikája szerinti „CSÉN foglalkozásvezetői” címet is, mely az alapdiplomára épülve CSÉN foglalkozások megtartására ad jogosultságot.

A jelentkezés feltételei:
− iskolai végzettség: egyetem és/vagy főiskola, bármely szak; bármely, a pedagógus munkakör betöltésére vonatkozó, illetve az oktató-nevelő munkát közvetlenül segítő szakképzettség (szociálpedagógus, fejlesztő pedagógus, hitoktató, védőnő, szociális munkás, pszichológus, mentálhigiénés szakember).
− megelőző szakmai gyakorlat: nem szükséges.

Javasolt munkakörök: tanító, tanár, gyógypedagógus, kollégiumi nevelő, pszichológus, szociálpedagógus, könyvtáros tanár (tanító), fejlesztő pedagógus, mentálhigiénés szakember, hitoktató, iskolai védőnő, iskolai szociális segítő, plébániai segítő munkatársak.

Képzés ideje: 2021.november 10., 11., 12. és 2022. február 22.,23.24.
Minden nap 8-16.30-ig

Képzés helye: Martineum Felnőttképző Akadémia, Szombathely, Karmelita u. 1

Részvételi díj összege: 80 000,- Ft/fő, melynek 90 %-át a Szombathelyi Egyházmegye területén élő vagy dolgozó katolikus hívőknek az Egyházmegye finanszírozza. További jelentkezők részvételi díjának finanszírozása egyéni elbírálás alapján történik.

Jelentkezési határidő: 2021. október 31.

Érdeklődni: Kéry Henriett családreferensnél a 30/9013705 telefonszámon

Hírlevél