A vonatkozó egyházi dokumentumok szemlélete szerint a Szombathelyi Egyházmegyében évtizedek óta hatékony családpasztorációs tevékenység zajlik atyák és házaspárok együttműködésével.

A jelenlegi Egyházmegyei Családpasztorációs Bizottság 2018 óta dolgozik együtt Fekete Szabolcs Benedek majd Gyöngyös Balázs családreferens vezetésével.

Gyöngyös Balázs atya

A Szombathelyi Egyházmegyében szolgálok papként 2009 óta. Kőszegen születtem 1982-ben, általános- és gimnáziumi tanulmányaim után két évig vendéglátóipari technikusnak tanultam. Eközben hallottam a szívemben Isten hívogató hangját. 2003-ban kértem felvételemet a Szombathelyi Egyházmegye papnövendékei közé. Szentelő püspököm, Dr. Veres András első állomáshelyemül Pákát jelölte ki, ahol 2009-től 2012-ig káplánként szolgáltam. Ezután a sárvári Szent László plébánia következett. 2014-től a Zala Megyei Büntetés-végrehajtás Intézet börtönlelkésze, emellett 2014 augusztusa és 2017 novembere között a Bagodi Plébánia kisegítő lelkésze, majd 2017. november óta a Nagykutasi Plébánia plébánosa is vagyok. 2014 óta a Házas Hétvége lelkiségi mozgalom tagjaként is szolgálom a házasságok és papságok megújulását szerte a Kárpát- medencében. Dr. Székely János megyéspüspök atya felkérése nyomán az egyházmegye családreferense vagyok.

Dr. Varga Péter és Kéry Henriett

A  zalaegerszegi Szűz Mária Szeplőtelen Szíve Plébánia tagjai vagyunk. 2002-ben kötöttünk házasságot, három gyermekünk van. Péter a közigazgatásban vezető, valamint akolitusként segíti plébániánkat, Hena pedig a plébánia irodájában dolgozik. Már évek óta közreműködünk a plébánia programjainak lebonyolításában. Elkötelezettek vagyunk a szentségi házasságkötés, a keresztény életforma és a keresztény értékek mentén való gyereknevelés mellett, ezért is szívügyünk a jegyesek kísérése, házasság erősítő programok szervezése. Évek óta részesei vagyunk a jegyesfelkészítésnek plébániánkon. Tagjai vagyunk a Schönstatt Családmozgalomnak, amelynek célja a házaspárok kapcsolatának megerősítése. Fontosnak tartjuk, hogy hitünket közösségben is megéljük, ezért az Olajfa családos közösség tagja családunk apraja-nagyja. Az Egyházmegye Családpasztorációs munkájába 2018 januárjában kapcsolódtunk be.

Busa Tamás és Eszter

Kőszegen élünk három gyermekünkkel. Tamás vízügyi területen dolgozik, Eszter az egyházmegye Pasztorális Irodájának munkatársa. Az egyházmegye családpasztorációs munkájába 2002-ben kapcsolódtunk be friss házasként. Azóta szívügyünkként éljük meg a házaspárok, családok segítését – elsősorban abban, hogy Istenhez közelebb kerüljenek, egyre inkább Vele éljenek (éljünk). A kőszegi egyházközség életébe igyekszünk tevékenyen bekapcsolódni. Közel áll hozzánk Schönstatt lelkisége, ebben az irányban is nyitottak vagyunk. Kedves szentünk Boldog Batthyányi-Strattmann László és családja, az ő példájuk és égi segítségük fontos tapasztalat az életünkben. A családpasztorációs bizottságban elsősorban a programok szervezésében, előkészítésében tevékenykedünk.

Császár Róbert és Császárné Cserkuti Mónika

1996-ban kötöttük össze életünket a házasság szentségében. Három gyermekünk van: Kristóf 1999-ben, Fanni 2002-ben és Boróka valamelyest később, 2015-ben született. Jelenleg szülőfalunkban, egy vendvidéki kis településen, Szakonyfaluban élünk. Családunk megélhetését apai részről az állattenyésztő üzemmérnöki végzettség ellenére most egy ausztriai vasbeton szerkezeti elemeket gyártó üzemben végzett szervező, irányító tevékenységgel; anyai részről pedig a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület - Gondviselés Házában Iváncon, szociális és terápiás részlegvezetőként biztosítjuk. Életünknek szerves része hitünk megélése, katolikus vallásunk gyakorlása. Mivel fontosnak tartjuk a családpasztoráció intézményét, ezért a Szombathelyi Egyházmegye 2018. évi családtáborában egy ártatlannak tűnő kérdésre válaszolva jeleztük, szívesen segítenénk egyházmegyénk ez irányú tevékenységét. Némi e-mailváltás, egyeztetés után, mire felocsúdtunk, azon kaptuk magunkat, hogy a Szombathelyi Egyházmegye Családpasztorációs Bizottságának tagjai vagyunk. Mindez természetesen nagy megtiszteltetés és egyben komoly kihívás is számunkra. Feladataink ellátásához különleges kegyelmi többletet jelent, hogy Robi 2023. május 29-től állandó diakónusként szolgálhat. A bizottságban munkacsoportunkkal együtt az új közösségek létrehozásának segítése a feladatunk.

Éger Csaba és Éger-Pünkösty Mária

Szombathelyen élünk három gyermekünkkel, Borókával, Ábellel és Benedekkel. Családi és egyéni életünk középpontjában az Isten mélyebb megismerésének vágya áll. Ebben - a jelenlegi életszakaszunkban - legjobban az ignáci lelkiség illetve a karizmatikus megújulás, és az ezek köré rendeződő közösségek segítenek bennünket.  Mindketten pszichológusok vagyunk, szakmai érdeklődésünk fókuszában elsősorban a családok, párok működése és dinamikája van. Az egyházmegyei családpasztorációs bizottsághoz 2018-ban csatlakoztunk. A "Krízisbe került családok segítése" munkacsoporttal arra törekszünk, hogy egyházmegyei szinten tudjuk segíteni azokat a családokat és párokat, akik a közös életükben elakadást tapasztalnak.

Pék Attila és Krisztina

2009-ben házasodtunk. Attila faipari mérnök, a Szombathelyi Egyházmegyének dolgozik. Kriszti angol és rajztanár egy szombathelyi általános iskolában. Szeretjük a munkánkat, de elsődleges hivatásunknak a családunkat tartjuk: 3 fiúnk van, így mindig nagy a zsivaj és mozgás nálunk. Örökbefogadó szülők vagyunk, falun élünk. Amikor tehetjük, szeretünk nagyokat kirándulni. A családpasztorációs bizottságban a családvédelemmel kapcsolatos feladatok tartoznak elsősorban hozzánk. Minden megkeresésnek örülünk.

Tóth Zoltán és Viktória

Szombathelyen élünk. 1997-ben házasodtunk össze, 8 gyermekünk van. Egyetemre, gimnáziumba és általános iskolába járnak, legnagyobb lányunk már megházasodott, ott született egy kisunokánk. A zene szeretete meghatározó a családunk életében. Viki gyógypedagógus-logopédus végzettségű, Zoli a katasztrófavédelemnél dolgozik. 2010 óta a szombathelyi Jézus Szíve plébániához tartozunk, ahol igyekszünk a plébánosunk segítségére lenni. Fontos számunkra a jegyeskurzus hiteles baráti házaspárok bevonásával. A plébániai 1házasközösség tagjai vagyunk, ahol a szentségimádás és beszélgetések által megerősödhetünk a hitünkben, kapcsolatainkban. Életünk és mindennapjaink meghatározó része, hogy 2000 nyarán csatlakoztunk a schönstatti katolikus családmozgalomhoz. A schönstatti értékek szilárd alapot adnak a házasságunknak és családunknak. Szívügyünk az értelmi fogyatékos emberekkel való foglalkozás, együttlét. A magyarországi Hit és Fény Közösség tagjaiként sérült barátainkkal rendszeresen találkozunk, és egy közösséget alkotunk. A családpasztorációs bizottságban 2018 óta dolgozunk, a Jegyesoktatást segítő- és annak utánkövetését koordináló munkacsoport felelősei vagyunk.

Hírlevél