Batthyány Családközösség, Kőszeg

Hat családból álló közösségünk 2003 tavaszán alakult. Boldog Batthyány-Srattmann László családi életét állítottuk magunk elé követendő példaként, mert mindannyiunkat megérintett e család és családfő egész élete és keresztény elkötelezettsége. Jó látni-tanulni Batthyány életéből, hogy nem az a szent, aki nem hibázik, hanem aki tudja megbánni és helyrehozni a vétkét. Miért csak a családnevet használjuk? Úgy gondoltuk, hogy boldog László életében és vallásosságában rendkívül fontos és el nem hagyható szerepet játszott egész családja, élén feleségével, akinek – elmondása alapján – egész hitét is köszönhette. Végigtanulmányozva a család életét, hétköznapjait, azt tapasztaltuk, hogy az egész család példakép számunkra. Boldog László nem csak mint orvos, de mint családapa és hívő is igazi családfő volt. Gyermekeivel foglalkozott, nem csak gondoskodott róluk, de lelki életükre is nagy figyelmet fordított. Felesége pedig igazi „háttérmunkás” volt, amint az a feleségek igazi feladata is. Közösségünk célja elsősorban az, hogy egymást segítve éljük a szentségi házasságot és a tanúságtevő keresztény életet. Péntek esti összejöveteleinken különféle témákat dolgozunk fel közösen. Beszélgetünk házassággal, családi élettel kapcsolatos kérdésekről, forgatjuk és próbáljuk élni a Szentírást, közösen imádkozunk. Szeretnénk gyermekeinket is megtanítani a közösségi életre, ezért szabadidőnket is gyakran együtt töltjük játékkal, kirándulással stb. Nyaranta közösségi hétvégén veszünk részt, ahol kicsik és nagyok megosztjuk egymással napjainkat, örömeinket és nehézségeinket. Nagyböjti lelkinapunkon Istenkapcsolatunkat építjük-szépítjük. Fontosnak tartjuk, hogy feladatok megvalósításával is részt vegyünk az egyházközség életében. Így több házaspár bekapcsolódott a jegyesek házassági felkészítésébe, a szentmisék zenei szolgálatába és más plébániai feladatokba. A Batthyány Családközösség Kőszegen, családoknál tartja összejöveteleit minden péntek este ½ 9-től. Lelki vezetőnk egy domonkos nővér, aki igazi testvérként vezeti, tereli közösségünk életét. Szeretnénk, ha házasságunk, családjaink, közösségünk egyre inkább szeretetközösségekké formálódnának, és létükkel Isten irántunk való szeretetéről tanúskodnának.

Hírlevél