Chemin Neuf Közösség

Chemin Neuf (ejtsd: sömen nöf, „új út”) Közösség ökumenikus elhivatottságú katolikus közösség, amely egy imacsoportból született 1973-ban, Lyonban (Franciaországban). Ma közel 2000 tagja van, mintegy harminc országból, akik a szegény és alázatos Krisztust követve a közösségi életet választják, hogy szolgálják az Egyházat és a világot.

A Chemin Neuf Közösség egyik különlegessége, hogy házaspárok és szerzetes testvérek együtt köteleződnek el és együtt élnek. A Közösség tagjai között több mint 300 olyan testvér van, aki szerzetesként köteleződött el Isten Országáért: körülbelül 150 pap illetve szerzetesi képzésben részt vevő testvér, és 150 nővér. A szerzetes testvérek a világ különböző pontjain működő lelkigyakorlatos házakban, plébániákon, kollégiumokban vagy a Közösség által vezetett különböző alkalmakon és képzéseken vállalnak szolgálatot. A házaspárok „életközösségben” (a Közösség egyik házában) vagy „kerületi közösségben” (egy környéken) laknak. A Közösség házas tagjainak nagy része a szakmájában dolgozik, és különféle kötelezettségeket vállal a világban.

A Közösség lelkisége egyszerre táplálkozik a Szent Ignác-i hagyományból és a karizmatikus megújulás tapasztalatából. Minden testvér, a saját egyéni módján, megtapasztalja a „Szentlélek-keresztség” megújító élményét. A Szentlélek- keresztség, ugyanúgy mint a Szent Ignác-i lelkigyakorlat, meghatározza a Közösség életét és misszióját. Olyan, mint egy személyesen, tudatosan újra kimondott „igen” a keresztségben már megkapott Szentlélekre.

A Közösség hű akar maradni az imához, melyet Jézus halála előtt mondott: „Legyenek mindnyájan egy”. (Jn 17,21) A katolikus, ortodox, anglikán, református, evangélikus, pünkösdista és más kisegyházakhoz tartozó tagjai együtt élnek, imádkoznak és evangelizálnak anélkül, hogy lemondanának felekezeti hovatartozásukról és a saját egyházukkal való egységről.

A Közösség missziója alapításától fogva az evangelizáció – válaszolva a hívásra, hogy Krisztus szeretetét hirdessük minden embernek – és a keresztények képzése – hogy megerősítse őket hitükben, hogy lehetőséget adjon nekik az elköteleződésre, és hogy támogassa őket az Egyházban és a társadalomban vállalt felelősségeik hordozásában. A Közösség tevékenységei: Kána misszió: a házaspárok és a családok szolgálatában, Ifjúsági Misszió 14-18 és 18-30 éveseknek, A helyi egyház és a plébániák szolgálata (1980 óta több püspök bízta plébániai szolgálat ellátását a Közösségre), Szent Ignác-i lelkigyakorlatok, Siloe Misszió - anamnézis-lelkigyakorlatok, Nemzetközi képzési központok.

A Chemin Neuf Magyarországon

2007. június 13-án a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia engedélyezte a Chemin Neuf Közösség egész Magyarország területén való működését. A Közösséget „vallásos célra létesülő önálló egyházi szervezetként” vették hazánkban bírósági nyilvántartásba 2007. augusztus 10-én. Székhelye: 3943 Bodrogolaszi, Kastély u. 1. A Tokaj hegyaljától néhány kilométerre a Bodrog partján fekvő Bodrogolaszi kastély ad helyet a Közösség lelkigyakorlatos házának.

A Közösségi ház pedig, ahol a testvérek a napi imából táplálkozva végzik hétköznapi feladataikat, és megélik a közösségi élet kalandját, Budapesten, Zugligeten található. Ez a ház ad helyet a Közösség rendszeres találkozóihoz és itt működik az általuk fenntartott Néri Szent Fülöp Kollégium, 18-25 éves fiatalok számára.

A Közösség minden kedden 20 órakor imacsoportot tart a budapesti Szent Angéla Gimnáziumban. Tavasszal 4 napos Anamnézis lelkigyakorlatot, nyáron egyhetes Szent Ignác-i csendes lelkigyakorlatot tartanak. 7 hétvégéből és 1 hét Szent Ignác-i lelkigyakorlatból álló Emmausz Bibliai és lelki képzést szerveznek- családosoknak is. Házaspároknak egyhetes nyári lelkigyakorlatot (Kána hét), majd ezt követő képzési hétvégéket tartanak, amin a párok gyermekeikkel együtt vehetnek részt. Az ifjúsági korosztálynak hétvégéket, útkereső esteket, Jerikó lelkigyakorlatot szerveznek.

Az Chemin Neuf Közösség első magyar lelkipásztorát, Sisak Áront, 2019. június 2-án Tigery-ben (Franciaországban´) szentelte pappá Michel Pansard, Evry-Corbeil-Essone püspöke.

A Chemin Neuf a Szombathelyi Egyházmegyében

A Közösség által szervezett eseményekre az ország, vagy a határon túli magyar vidékek minden pontjáról lehet jelentkezni a Közösség honlapján keresztül, de a Kána misszió bizonyos képzései egyházmegyénkben is elérhetők.

A Közösség honlapja, mely az egyes missziók elérhetőségét is tartalmazza: www.chemin-neuf.hu

Bővebb információ, helyi kapcsolat: dr. Szabó László és Szabó-Hidvégi Orsolya, Zalaegerszeg – szabohidvegi@gmail.com.

Hírlevél