A minket ma körülvevő, felbolydult világban nagyon fontos a családok, mint a társadalom alapsejtjeinek erősítése. Rohanó mindennapokban a szülőknek kevesebb energiájuk jut gyermekeikre, a média által uralt közgondolkodás számos alapvető értéket megkérdőjelez, és eddig ismeretlen kihívásokkal is szembe kell nézni. Ebben a helyzetben elengedhetetlen a házasságok, a családok védelmezése, támogatása, amely részben a ma felnövekvő nemzedék nevelése által, részben a gyermekeiket nevelő mai szülők segítése által érhető el. Különös figyelmet kell fordítanunk fiataljainkra, hisz ők lesznek a jövendő családok alapítói. A gyermekek nevelése során nemcsak a pályaválasztásra szükséges felkészíteni őket, hanem egyfajta élethivatásra is. Nevelésük fontos részét kell képeznie a nemiségről való helyes gondolkodásra, a házasságra és a családi életre való felkészítésre is, hisz egyre kevesebben tanulhatják meg otthon, milyen a harmonikus családi élet. Nem rendelkeznek mintával, vagy ha igen, nem feltétlenül jó mintával.

Mindannyiunk közös érdeke, hogy olyan családbarát környezet alakuljon ki, ahol érték az élet, a személy, a házasság, a család.

A Családi életre nevelés (CSÉN) program ezt a törekvést segíti. Célja, hogy úgy kísérje a fiatalokat kisiskolás kortól a serdülőkor viharain át személyiségük megszilárdulásáig, hogy önmagukat és másokat elfogadó, szeretni és tisztelni tudó, önálló és döntésképes, érett felnőttekké váljanak, akik készek az együttműködésre, kapcsolatok kialakítására és védelmezésére.

A program során alkalmazott módszerek között szerepelnek élmény- és drámapedagógiai eszközök, amelyek segítségével az egyes témák élményszerűen dolgozhatók fel, így mélyebbre is hatolnak. Nem formális tanulási módszereket használ az erkölcsi és etikai értékek fejlesztésére. Tartós, folyamatos együttdolgozásra épít, ezért havi rendszerességgel, éveken át kíséri a fiatalokat a kamaszkor különböző állomásain, hogy segítse őket eligazodni és dönteni az élet legfontosabb kérdéseiben.

Feldolgozott témakörök nagyon sokrétűek, ilyenek például: barátság, szerelem, szexualitás, önismeret, kommunikáció, konfliktuskezelés, szeretet-nyelvek, serdülőkor, férfi-női identitás, párválasztás, hivatás, karrier, időskor, esélyegyenlőség, elköteleződés, halál-gyász, értékek.

Gyermekeket nevelő szülők, hitoktatók, katolikus iskolák feladata a keresztény értékrend, a nemiségről, párkapcsolatról, szexualitásról való helyes gondolkodás kialakítása fiataljainkban, hogy ezáltal is erősítsék a jövő családjait, ahol fontos érték a hűség, a kitartás, az áldozatvállalás.

Ezért szeretnénk szorgalmazni az Egyházmegye katolikus iskoláiban a családi életre nevelés (CSÉN) program bevezetését.

Hírlevél