A családpasztoráció szempontjából nagyon fontosak a családközösségek, családcsoportok. Jó lenne, ha minden plébánián működne legalább egy. A közömbös, vagy gyakran ateista társadalmi környezetben a magában álló keresztény család könnyen elszigetelődik. A közösség feloldja ezt az elszigeteltséget, a hasonlóan gondolkodó és élő családok keresztény környezetet, erőforrást jelentenek egymás számára. Egy olyan sajátos keresztény "élettér" jön létre, melyben nem csak hitüket gyakorolhatják felszabadultan, természetes módon, de lehetőségük van keresztényként szórakozni, pihenni, társasági életet élni is. A közösségben a szülők igen változatos módon segíthetik egymást. A hit és erkölcs terén azzal, hogy együtt imádkoznak, beszélnek a hit dolgairól, megosztják egymással vallási élményeiket vagy kétségeiket, tanúságtételeikkel kölcsönösen segítik egymást. Úgy is segíthetnek egymásnak, hogy megbeszélik házastársi kapcsolatuk problémáit, tanácsot kérnek és adnak, megosztják tapasztalataikat. A gyermeknevelés terén is komoly segítség, ha a hasonló gondokkal küszködő szülők időről-időre megosztják egymással gondjaikat, kicserélik tapasztalataikat. A gyermekek számára a családközösség elsősorban a hasonlóan gondolkodó, hasonló normák szerint élő kortárs-csoportot jelenti. Ez hitbeli és erkölcsi fejlődésük szempontjából meghatározó lehet. De talán még ennél is fontosabb, - főleg a serdülőkorban, - hogy a család határain túl is tájékozódni akaró fiatal a közösség felnőtt tagjaiban vonzó modelleket, követésre méltó példaképeket találhat. Ez megerősíti benne a szüleitől kapott indíttatást, míg ha környezetében nem találna keresztény példaképeket, könnyen kétségei támadhatnának afelől, hogy a szülei által képviselt életeszmény a társadalmi gyakorlatban egyáltalán megvalósítható-e. A család belső egyensúlyának fenntartásához feltétlenül szükségesek a harmonikus külső kapcsolatok is. A rokoni és baráti kapcsolatok mellett a jól működő családközösségeknek jelentős szerepe van ebben. A tapasztalat azt mutatja, hogy mindenütt vannak házaspárok, családok, akik érdeklődnek a közösségi élet iránt. A nehézség inkább az, hogy sem ők, sem a lelkipásztorok nem nagyon mernek kezdeményezni, mert maguk sem ismerik a családközösségek belső életét, attól tartanak, hogy a létrejövő közösséggel majd nem tudnak mit kezdeni. Munkacsoportunk egyrészt az imént említett érdeklődőknek kíván segíteni információkkal, működő családközösség-modellek bemutatásával. Amennyiben új közösség alakul, szívesen segítünk az első alkalmak programjának összeállításában, azok lebonyolításában. Ez a segítségnyújtás történhet írásban, telefonon vagy személyesen az adott helyszínen. Emellett természetesen szívesen fogadjuk már régebb óta működő családcsoportok megkeresését is, amennyiben működésükkel, megújulásukkal kapcsolatosan segítségre lenne szükségük. Természetesen nem tudjuk garantálni minden probléma azonnali megszűntetését, de átbeszélve, átimádkozva azokat, együtt gondolkodva minden bizonnyal közelebb kerülünk a megoldáshoz.

Buzdítunk tehát minden érdeklődőt, alakuló vagy már régebb óta működő közösséget, hogy keressen minket bátran a honlapon megadott elérhetőségeinken!

Hírlevél