Az esküvő egy napra, a szentségi házasság egy életre szól!

Virágdíszbe öltözött templom, orgonazúgás, hófehér menyasszonyi ruha, egyedülálló élmény a menyasszonynak, a vőlegénynek és az egész násznépnek. A templomi esküvő nem csupán egy szertartás, egy a sok lehetséges ünnepi esemény közül, hanem van valami „földöntúli” tartalma is, mert valami megváltozik általa.

De mi is törénik ott, a templomban az oltár előtt? (Bíró László püspök gondolatai)

A templomi esküvő a házasság szentsége kiszolgáltatásának első pillanata, hogy azután ez a szentség-kiszolgáltatás egy életen át megszakítás nélkül folytatódjék. A házasság szentségének kiszolgáltatója ugyanis nem a pap, hanem a férfi és a nő, akik kölcsönösen önmagukat ajándékozzák egymásnak, jellé teszik önmagukat, annak jelévé, hogy Isten mennyire szereti az embert. A házasságnak maga Isten a szerzője, mert Isten a férfi és a nő szívébe oltotta a vágyat, hogy valakinek magát elajándékozva kiegészüljön, „és ketten egy testté legyenek” (Ter 2,24). Ezért Isten megáldja a házastársi szeretetet, és az emberpárt bevonja teremtő művébe.

Isten kölcsönös önátadásra hívja a házasságban élőket. Valahányszor egy házasság meg akar újulni, ezen alapvető vonásában kell megújulnia: ismét kész vagyok önmagamat maradéktalanul odaajándékozni a másiknak, ismét kész vagyok maradéktalanul az ő boldogsága lenni. A keresztény házastársak sajátos ajándékokkal, kegyelmekkel rendelkeznek, ezek erejével segítik egymást a házaséletben, a gyermek elfogadásában és nevelésében. E kegyelem forrása Krisztus, aki „velük marad” a házasság nehéz perceiben is és erőt ad nekik, hogy egymást természetfölötti, nemes és termékeny szeretettel szeressék.

Hogyan leszünk képesek erre a szeretetre?

A szentség ereje által válik képessé az ember a mind önzetlenebb szeretetre. Ebben a lényeges elemben több a szentségi házasság! Élni a házasság szentségét azt jelenti, hogy megelőzően szeretünk. Ha a másiknak nincs is ereje a kezdeményezésre, én mindig kezdeményezhetek szeretettel, megbocsátással, lemondással, áldozatvállalással, és így szüntelenül adott a szeretet növekedésének lehetősége.

Ki köthet egyházi házasságot?

  • akik eddig nem kötöttek mással szentségi házasságot
  • valóban akarják ezt a végérvényes, felbonthatatlan életszövetséget
  • meg vannak keresztelve
Ha csak az egyikük van megkeresztelve és a másik számára a keresztelés pótlása nem megoldható, akkor ez alól felmentést kaphatnak, és így is megköthetik az egyházi házasságot. Ha nem voltak elsőáldozók vagy bérmálkozók és ezek pótlása nehézségbe ütközik, de őszintén kérik az egyházi házasságkötést, akkor így is megtartható. Hogyan készülnek a jegyesek az egyházi házasságkötésre? A jegyesek a házasságkötés előtt jegyes felkészítésben részesülnek. Itt hallanak például arról, hogy a hit hogyan teszi teljessé, erőssé az ő szeretetszövetségüket, mik a jó házasság alaptörvényei, hogyan kell konfliktusokat megoldani, milyen a jó kommunikáció.

Hol lehet megtartani az egyházi esküvőt? Milyen dokumentumok szükségesek hozzá?

A jegyesek szabadon választhatják meg azt a templomot, ahol a házasságukat meg szeretnék kötni. Természetesen nagyon jó az, ha tartoznak egy hívő közösséghez, és ott, a saját közösségük körében ünnepelhetik az életük egyik legszebb, legfontosabb napját. Ám kérhetik az esküvőt más templomban is. Ilyenkor, ha a kívánt templom egyiküknek sem a lakóhely szerinti temploma, akkor valamelyiküknek a lakóhely szerinti plébániájáról kérniük kell egy elbocsátót az esküvőre. Szükség lesz a jegyespár, a házasságkötés dátumához képest 3 hónapnál nem régebbi keresztlevelére is. A kiválasztott templommal érdemes minél előbb felvenni a kapcsolatot, hogy a kívánt időpont még szabad legyen.

Van-e ennek költsége?

Az egyházi házasságkötésnek megszabott díja van, amelyből a templom költségeit, valamint a sekrestyés, a kántor és a pap szolgálatát fedezik.

Lehet-e ismerős atyát megkérni az esküvő megtartására?

Ha a jegyespár jól ismer egy atyát, és szeretné őt megkérni az esküvő megtartására, ezt nyugodtan megtehetik. Azonban ilyen esetben is az esküvő helyének plébánosa az, akinek a szükséges dokumentumokat át kell adni, aki megvizsgálja, hogy nincs-e bármifajta egyházi akadálya az esküvő megtartásának, engedélyezi az esküvőt, és az esküvő anyakönyvezését elvégzi.

Hírlevél