MÉCS családközösségek

Magyarországon az első MÉCS közösségek a Keresztény Családközösségek Nemzetközi Szervezete (ICCFM: International Confederation of Christian Family Movements) európai vezető házaspárja, Tony és Lily Gauci kezdeményezésére és Bíró László családreferens püspök úr támogatásával 1996-ban indultak. A MÉCS hazai vezetői a kezdetektől Ménesi Balázs és Krisztina, akik 2019-től az európai vezetői posztot is betöltik.

A MÉCS: házaspárok és papok szolgálata fiatalok, jegyesek, házaspárok, egyedülállók, családok, valamint papok és szerzetesek felé – lelki programokkal, közösségekkel, kiadványokkal.

„Sok keresztény család érzi: a mai világban igen nagy szükségük van arra, hogy más családokkal megerősítő, baráti közösséget alkossanak. Ezért sok család hoz létre családközösségeket. A MÉCS nekik kínál konkrét segítséget. Régóta bevált beszélgetési módszerük, jól felépített éves tematikáik keretbe foglalják a rendszeres közösségi beszélgetéseket. Hasznos segítségüket szeretettel ajánlom a családközösségeknek és vezetőiknek.” (Bíró László püspök)

Fontos, hogy a közösségek az Egyház megújuló életének színterei lehessenek, hogy a beszélgetések eredménye a házaspárok, a közösség, a plébánia és az Egyház egységét szolgálja. Ehhez segítséget és iránymutatást adnak a MÉCS beszélgetési anyagok. A füzetek nem rendelhetők, de minden MÉCS közösségnek rendelkezésére állnak. A közösségek képviselői személyesen vehetik át őket a félévenkénti találkozókon. Az éves MÉCS füzetek tíz összejövetel részletesen kidolgozott beszélgetési anyagát tartalmazzák.

A MÉCS Napok tanúságtételekből, elmélkedésből, beszélgetésből, imádságból álló, kétnapos lelki programok. Gabriel Calvo atya programsorozata fiatalok, fiatal párok, házaspárok, egyéni résztvevők, családok, valamint papok, szerzetesek számára.

A katolikus MÉCS Családközösségek vallástól, felekezeti kötődéstől függetlenül szeretettel vár mindenkit programjaira, aki szeretne közelebb kerülni önmagához, embertársaihoz és Istenhez.

A MÉCS egyrészt evangéliumi jelkép, másrészt betűszó, amely a MÉCS közösségi beszélgetések és a MÉCS Napok felépítésére utal:

 • Megfigyelés: a témával kapcsolatos élmények megosztása
 • Értékelés: az elhangzott tapasztalatok értékelése az evangélium fényében
 • Cselekvés: a felismerések alapján tett elhatározások
  • A programsorozatot jelölő angol FIRES elnevezés szintén betűszó:

   • Families (család)
   • Intercommunication (párbeszéd)
   • Relationships (kapcsolatok)
   • Experiences (élmények)
   • Service (szolgálat)

   Az öt fogalomból a cél, az eszmény rajzolódik ki: a CSALÁD, amelyben az őszinte párbeszéd által erősödő kapcsolatok és a közös élmények arra indítják a családtagokat, hogy szolgáló szeretettel forduljanak a többi ember felé.

   A MÉCS Családközösségekről a https://mecshonlap.hu honlapon lehet bővebb információkhoz jutni, illetve készséggel válaszolunk a mi elérhetőségeinken feltett kérdésekre, hiszen egyházmegyénkben is vannak MÉCS-tapasztalatokkal rendelkező házaspárok. Igény esetén segítünk felvenni a kapcsolatot a régióvezetőkkel.

   Egyházmegyénkben MÉCS-tapasztalatokkal rendelkező házaspárok is szívesen adnak tájékoztatást:

   Pászner Gábor és Judit - paszner.gabor@t-online.hu

   Császár Róbert és Mónika - csaszar.r13@gmail.com

Hírlevél