Házas hétvége

Mi a Házas Hétvége?

A katolikus egyház alapkövei a házasság és az egyházi rend. E két közösségalkotó szentség eltérő módon, de ugyanazt a célt szolgálják: Krisztus szeretetének megélését és továbbadását.

A Házas Hétvége a szentségi házasságban élő házaspárok, valamint papok és szerzetesek számára nyújt megújulási lehetőséget, hogy kapcsolataik nyitottá, új, dinamikus és a szentségeket a hétköznapokban is megélő szeretetteli kapcsolattá váljanak.

Abban segít, hogy férj-feleségként közelebb kerüljünk egymáshoz, kapcsolatunk felfrissüljön és elmélyüljön. Hogy felfedezzük, házastársi kapcsolatunk sok év után és a hétköznapokban is lehet ugyanolyan bensőséges, mint a házasságunk kezdetén volt.

A Házas Hétvége a papok és szerzetesek számára azt mutatja meg, hogyan tudják minduntalan megújítani és elmélyíteni kapcsolatukat egymással illetve a közösségükkel.

A hétvége célja

Anyagelvű, rohanó világunkban sokszor elbizonytalanodunk a házasság értékeiben. Hajlamosak vagyunk arra, hogy beletörődjünk: elmúltak a mézes hetek, a mi házasságunk is elszürkült. Túlterheltek vagyunk, nem szánunk időt arra, hogy benső életünkről beszélgessünk. Fáradt férj, feleségként érkezünk haza és még rengeteg tennivaló vár ránk... Sebeket hordozunk, de az évek során megtanultuk, a kényes, fájó dolgokról nem beszélünk... Nem akarjuk egymást bántani...

Ha így teszünk, falak épülnek közénk, párhuzamosan egymás mellett, nem együtt halad az életünk. Kapcsolatunk jó esetben udvarias és szerető; légkörű;, de távolságtartó. Kettőnk egysége is formálissá válik: kifelé minden rendben, de belül nagyonis magányosak vagyunk... Ez szenvedést, fájdalmat okoz, de a mindennapi rohanásban nem látjuk a kiutat, inkább nem is gondolunk rá. A házasságunk látszólag jó, de nem boldog...

Pedig a Teremtő Isten szándéka az, hogy az ember már itt a földön boldog legyen. Azért teremtett férfinak és nőnek bennünket, hogy egymást kiegészítsük, segítsük, boldoggá tegyük. Ez a boldogság az alapja az örömteli családi életnek és a gyermekek testi-lelki épségének, kiegyensúlyozott fejlődésének is.

A Házas Hétvége segít:

  • - hogy rátaláljunk arra az útra, amely visszaadja a boldog házaséletbe vetett reményünket
  • - hogy a beszélgetés, önmagunk, érzéseink őszinte közlése felélessze visszahozza azt a szeretetet, melyet a házasságunk elején átéltünk
  • - hogy rátaláljunk a mély egységre, a gyöngéd és felelősségteljes szeretetre, a meghallgatásra, az egymásra figyelésre és lelki sebeink gyógyítására.

A hétvége menete

A Házas Hétvége két és fél napos péntek délutántól vasárnap délutáni szentmisével záruló, szerves egységet képező, egybefüggő program. Ez azt jelenti, hogy nem lehet később csatlakozni, vagy csupán egy részén résztvenni. Elengedhetetlen az is, hogy férj és feleség közös elhatározással, végig együtt legyenek jelen. A program ideje alatt étkezésről, szállásról gondoskodunk, de gyerekek felügyeletét a helyszínen nem tudjuk biztosítani.

A Hétvégét három házaspár és egy pap vezeti, akik saját életpéldáikat osztják meg a résztvevőkkel. A lényeg nem az, amit ők elmondanak, hanem ami annak hatásaként bennetek és köztetek végbemegy: ti ketten találkoztok egymással. Ennek érdekében külön szobát kaptok, hogy ott nyugodtan megbeszéljétek a hallottakat.

Milyen a Házas Hétvége nagy családjának szombathelyi közössége? Az alábbiakban ebbe adunk egy kis betekintést: Gaál Sándor plébános atya felkérésére 2015-ben a soproni Közösséggel együtt szerveztük meg Kőszegen az úgynevezett Első Hétvégét, soproni és szombathelyi házaspárok részvételével. Ebből a hétvégéből és már korábban ilyen alkalmon részt vett házaspárokból alakult meg a jelenlegi lelkes, összetartó közösségünk magja, melyet tizenegy pár és egy katolikus pap alkot. A Szombathely-Oladi Plébánia Batthyány templomának Közösségi házában Sándor atya biztosított helyet a havi rendszerességgel megvalósuló találkozásainkhoz. A havi találkozókra a közösséghez tartozó meghívott előadót kérünk fel. Ezen kívül évente 2-3 alkalommal utazunk lelki napokra, speciális hétvégékre, illetve továbbképzésre, máshol működő Hétvégés közösségekkel való találkozókra. Hosszú távú célunk, hogy Szombathelyen és környékén egyre több Hétvégés csoport alakulhasson, hogy a közösségben lévő párok összetartozása erősödjön. A 2017. és 2019. években szervezett Első Hétvégékre meghívott párokból a közösség magjának munkája nyomán újabb két csoport alakult, melyek hasonlóképpen, havi találkozókon, a csoportvezetők által, vagy meghívott előadóktól tanulják és sajátítják el a Hétvége szellemiségét. A két új csoporttal a Szombathelyi Házas Hétvége közösségét immáron 26 pár és egy katolikus pap alkotja. A csoportvezetők a Házas Hétvége lelkiségének megfelelően Mélyítő Hétvégéken és további speciális képzéseken szerezték meg és tartják karban a csoportok vezetéséhez szükséges tudásukat. Célunk továbbra is olyan házaspárok megszólítása, akik elkötelezetten akarják megélni a házas hivatásukat, ám az évek során a kapcsolatuk megszürkült, a rájuk rakódott gondok, esetleges csalódások, sebzettségek akadályozzák az őszinte és mély kommunikációt közöttük. Mindezzel együtt a kapcsolatuk működőképes, készek mindketten tenni a házasságuk jobbításáért.

Bővebb információért a Házas Hétvége honlapját (http://hazas7vege.hu/) és konkrétabb információkért a közösség szombathelyi területének felelőseit lehet keresni a megadott e-mailes elérhetőségeken:

  • - Tanai László és Klári: tanailaci1@gmail.com
  • - Gyöngyös Balázs atya: gyongyosb@gmail.com

Hírlevél