Gencsapáti házas közösség

A Gencsapáti házas közösséget 1995 szeptemberében alapította Miszori Zoltán atya. Népes csapat voltunk tele lelkesedéssel, tettrekészséggel. Zoltán atya távozásával sajnos többen lemorzsolódtak, és voltak, akik az égi hazába költöztek. Így a megmaradt létszám 8 fő, továbbra is kéthetente családoknál összejár. Összejöveteleinken imádkozunk, énekelünk és egyéb lelki témájú anyagot dolgozunk fel. Minden hónapban egy alkalommal Míra nővér /domonkos nővér/ tart elmélkedést, így segítve lelki fejlődésünket. Községünkben hagyománya van a jubiláns házasok köszöntésének. Kis csapatunk nagy örömmel szervezi minden évben ezt a rendezvényt. A Mariazelli gyalogos zarándoklat szervezésében és lebonyolításában is részt veszünk. 2020 őszén szeretnénk megünnepelni alakulásunk 25. évfordulóját. Ebből is adódik, hogy közösségünk átlagéletkora 60 év felett van, de  lelkesedésünk töretlen.

Hírlevél